oldaltérkép | belépés | regisztráció | jelszó emlékeztető | hírlevél

Tájékoztató a személyképesítésről

 


Tárgy: a telepített hűtő-, légkondicionáló- és hőszivattyú berendezéseken, valamint a mobil hűtő- és légkondicionáló szektorban tevékenykedő képesített vállalkozások személyzetének képesítéséről Hivatkozás: A 842/2006/EK, a 303/2008/EK és a 307/2008/EK, az 1005/2009/EK rendeletek, valamint a 310/2008. (XII.20.) Korm. rendelet A fenti rendeletek hatálya alá tartozó tevékenységeket, azaz telepítést, karbantartást, szervizelést, szivárgásvizsgálatot és/vagy hűtőközeg kezelést végző személyeknek

- nem lévő vagy lejárt jogosultságuk esetén a lehető legrövidebb időn belül,
- a jelenleg érvényes jogosultsággal rendelkezők esetén annak lejártáig, de legkésőbb 2011. július 4-ig

a rendeletek szerinti átmeneti, majd végleges személyzet képesítést kell szerezniük. A rendeletek alkalmazási és tevékenységi területek szerint különböző hűtéstechnikai képesítési kategóriákat állapítottak meg. A képesítések megszerzésének koordináló szervezete a testület, együttműködő partnerei a szakmai szövetségek és szakképző intézmények.
A képesítések megszerzésének főbb fázisai

1. Képesítésre történő bejelentkezés feltételeinek teljesítése. Mivel a képesítésre történő bejelentkezést követően a személy a testülettől átmeneti képesítést (tevékenységi jogosultságot) kap, így a tevékenységet végző személynek szükséges a szakmai előképzettségét igazolnia. Ezenigazolások az alábbiak lehetnek:

a) szerzett jogosultságok (azaz a HKVSZ* által korábban kiadott arcképes zöld vagy narancssárga kártya),vagy
b) a meglévő szakirányú szakképesítés (azaz OKJ-s végzettség), és/vagy a
c) HKVSZ Kompetencia Bizottságának (HKVSZ KB) határozata alapján előírt előkészítő tanfolyamok elvégzését igazoló tanúsítvány.
Az egyes képesítések bejelentkezési feltételeként előírt szakirányú szakképesítések, szerzett jogosultságok,

szakmai előképzettségek és előkészítő tanfolyamok részletesen, képesítési kategóriánként (Kategória I-VII) a testület www.hlhmonitoring.hu honlapján találhatók. A korábban kiadott, szerzett jogosultságokat (zöld és narancssárga kártyák) a HKVSZ adatbázisa alapján a testület tartja nyilván. Az előírt szakirányú (OKJ szerinti) szakképesítéseket az arra jogosult szakképző intézményekben, míg az előkészítő tanfolyamokat a HKVSZ szerződött bázisiskolai partnereinél lehet elvégezni. Az előkészítő tanfolyamok minden egyes iskolában azonos képzési tartalommal, a HKVSZ m A HKVSZ KB közreműködésére csak akkor van szükség, ha a testületi honlapon szereplő bejelentkezési
feltételektől eltérő a jelentkező személy szakirányú képzettsége, szakmai gyakorlata. A HKVSZ KB ebben az esetben szakirányú szakképesítés és/vagy előkészítő tanfolyamok elvégzését írhatja elő. A kérelmet jelenleg a HKVSZ Irodájába kell postai vagy elektronikus úton eljuttatni a szükséges dokumentumok másolataival.


2. Bejelentkezés a képesítést adó képzésekre,
átmeneti képesítés megszerzése
A testület a képesítések kiadásának és nyilvántartásának felelőse, feladata a vizsgafeltételek meghatározása, a vizsgák szervezése, a vizsgaközpontok akkreditálása, ellenőrzése és az adatok kezelése. A testület az akkreditált vizsgaközpontokat a saját feltételrendszere alapján választja ki és köt velük megállapodást a felnőttképzés feltételeiről és a vizsgák lebonyolításáról. A képesítésekre történő jelentkezés feltételeinek megfelelő személy a testületi informatikai rendszerbe való belépést** követően választhatja ki a megcélzott kategóriának megfelelő képzést, a számára kedvező vizsgaközpontot, amellyel felnőttképzési szerződést köt. A felnőttképzési szerződés megkötését és a díj
befizetését követőn, a vizsgaközpont igazolása alapján a testület az adott kategóriára érvényes átmeneti
képesítést igazol, amely egy évig érvényes. Az átmeneti jogosultság önálló munkavégzésre nem jogosít. A tevékenység csak – a megfelelő jogi, technikai és adminisztratív eszköz- és feltételrendszert biztosító – képesített vállalkozás keretein belül, más EU tagállamokban (2011. július 4-e után Magyarországon is) pedig csak azonos kategóriára vonatkozó, végleges képesítéssel rendelkező személy felügyelete alatt jogosít munkavégzésre.

 

3. A vizsga és a képesítés A képesítés két alapvető szakaszból áll:

- e-learning alapú felkészülés és tesztvizsga, majd annak sikeres letételét követő
- elméleti és gyakorlati Fgáz vizsga.

A 2. pont szerinti átmeneti képesítés megszerzésével egyidőben a hallgató hozzáférést kap a testületi elearning
rendszerhez, és felkészülhet a kérdések, válaszok és a megadott szakirodalom, igény szerinti konzultációk segítségével. A felkészülést követően, előzetes jelentkezés alapján kell a tesztvizsgán részt venni (e-learning alapú teszt, 40 kérdés, megfelelés minimum 67%), majd a vizsgaközpont „megfelelt” értékelése birtokában lehet a képesítést adó elméleti és gyakorlati vizsgára jelentkezni. A vizsga a testületi informatikai rendszerben generált kérdések, feladatok alapján történik és jellemzően 1 napos, kategóriától függően 1-2 óra elméleti 3-5 óra gyakorlati vizsgával. A vizsgát a testület által delegált vizsga-elnök felügyeli. A képzés és a vizsga sikeres elvégzését követően a testület bocsátja ki a nemzetközi érvényű, adott kategóriára 5 évig érvényes képesítést. Az Európai Unió teljes területén, így hazánkban is a személyképesítés önálló munkavégzésre nem, csak a megfelelő jogi, technikai és adminisztratív eszköz- és feltételrendszert biztosító képesített vállalkozás keretein belül jogosít munkavégzésre.

 

** A még nem regisztrált személyeknek (nincs korábbi jogosultsága, azaz HKVSZ által kiadott kártyája) a belépéséhez regisztrálniuk kell magukat a testületi rendszerben. A korábbi jogosultsággal rendelkezők arcképes kártyájuk száma alapján történő aktiválás (a szükségesadat kiegészítéssel, korrekcióval) után tudnak belépni a testületi rendszerbe. Ez az aktiválás annak is előfeltétele, hogy a személy egy képesített vállalkozás munkatársának jelölje magát. Ez egyébként tevékenysége végzésének feltétele is.


A teljes dokumentum letöltése pdf formátumban...